Seksi ja terveys

Seksuaalisuus parisuhteessa on molempien vastuulla. Toinen ei voi kantaa täyttä vastuuta parisuhteen seksuaalisuudesta. Kummankin puolison tulee panostaa seksuaalisuhteen toimivuuteen ja huolehtia sen ylläpidosta. Seksuaalisuhteen toimivuuden tärkeyttä tulee molempien ilmaista ja ennen kaikkea ilmaista omia tarpeitaan ja uskaltaa pyytää toiselta sitä, mikä itsestä tuntuu hyvältä.

Parisuhteen seksuaalielämä vaihtelee parisuhteessa, omassa itsessä ja elämäntilanteessa tapahtuvien muutosten vuoksi. Parisuhteen seksuaalielämä on välillä tyydyttävää ja välillä vähemmän tyydyttävää. Odotukset ja tarpeet muuttuvat yhteisen taipaleen aikana. On hyvä muistaa, että toimiva seksuaalisuus edellyttää ajan viettämistä yhdessä. Kaikenlainen suorittaminen ja liialliset vaatimukset erottavat kumppaneita toisistaan. Läheisyyden ja etäisyyden harmonia on parisuhteen ydin.

Parisuhteeseen kuuluu tyydyttävä seksuaalisuus, joka on halu yhdistettynä rakkauteen. Amerikkalainen professori parisuhteen tutkija John Gottman on todennut tutkimuksessaan pitkäkestoisista parisuhteista, että niillä, joilla oli ihanaa ja toimivaa seksuaalisuutta, oli ystävyyttä. Tutkimusten mukaan onnellinen ja kestävä parisuhde perustuu ystävyydelle, molemminpuoliselle kunnioitukselle ja siihen, että pari ottaa vaarin yhteisistä hetkistä, sekä luottamukseen, huolenpitoon ja päivittäisiin hellyydenosoituksiin.

Toimivassa seksuaalisuhteessa huonot ajat vaihtelevat onnellisempien aikojen kanssa. Kun parisuhteen kokee riittävän turvallisena, kumpikin uskaltaa ilmaista itseään, omia tarpeitaan, tunteitaan ja seksuaalisuuttaan sekä arkipäiväisessä yhdessäolossa että intiimissä läheisyydessä. Jos jompikumpi ei tunne olevansa turvassa parisuhteessaan, joko henkisesti tai fyysisesti, joko itsestä tai suhteesta johtuvista syistä, estyy sekä tunteiden ilmaisu että kontaktiin tulo.

Seksuaalisuus on olennainen osa parisuhdetta. Seksuaalisuuden kautta parisuhteen osapuolet saavat ja jakavat mielihyvää. Seksuaalisuus parisuhteessa vahvistaa intiimiyttä, helpottaa jännitystä ja stressiä, antaa voimaa parisuhdesiteelle.

Hyvään seksuaalisuuteen kuuluu, että se on arvokas ja voimaannuttava alue suhteessa. Hyvän seksuaalisuuden tulisi olla ikään kuin riittävän hyvää molemmille osapuolille. Sen tulisi kestää sopivasti pettymyksiä ja ristiriitoja ja antaa kumppaneille, mitä he tarvitsevat ja haluavat.
Kun seksuaalisuudessa on häiriöitä tai se puuttuu kokonaan, se kuluttaa suhteen intiimiyttä ja elinvoimaa. Riittävän hyvä seksi ei voi toteutua jos osapuolilla on liian paljon fyysisiä tai psyykkisiä ongelmia.

Seksuaalisen hyvinvoinnin kokemuksia voidaan saada seuraavista tuntemuksista:

- saan haluta ja saan tuntea olevani haluttu
- voin antautua rakkaudelle, intiimiydelle ja läheisyydelle
- saan olla rakastettu, saan ja osaan rakastaa
- minulla on lupa myös olla haluamatta, rakastamatta
- olen rakkauden arvoinen
- olen seksuaalinen
- olen arvokas

Parisuhteen seksuaalisuudessa intiimiys ja läheisyys ovat tärkeitä. Intiimiyden rakentumiseen tarvitaan aikaa, itsen ja toisen tuntemusta ja muiden ulkopuolelle sulkemista sekä luottamusta. Intiimiyden rakentuminen vaatii myös sitoutumista suhteeseen ja toiseen seksuaalisuuden, tunteiden ja arvojen alueilla.

Parisuhteen ongelmat näkyvät yleensä ensimmäisenä seksuaalisuudessa. Onnistuneet mielihyvän kokemukset vahvistavat ja pelot, vaatimukset ja epäonnistumiset erottavat ja voivat herkästi aiheuttaa oravanpyörän. Esimerkiksi ajoittainen erektiohäiriö voi helposti kehittyä suoritusahdistukseksi. Parisuhteen seksuaalisuudessa olisi tärkeää muistaa että erektiohäiriö tai vaikeus saada orgasmi voivat liittyä ajankohtaiseen elämään. Stressaava elämäntilanne, läheisen kuolema, parisuhteen turvattomuus, läheisyyden puute ja monet muut seikat vaikuttavat seksuaalisuuteen.

Toisen hyökkäävä käyttäytyminen seksuaalisuuteen liittyvissä ongelmatilanteissa aiheuttaa toisen osapuolen vetäytymisen ja sulkeutumisen. Seurauksena voi olla niukempi seksuaalielämä, kaavamaisuus tai seksin puuttuminen kokonaan.
Ongelmia seksielämään voi aiheuttaa myös liiallinen yhdyntäkeskeisyys. Alkuhuuman ja aktiivisen seksielämän jälkeen tulevat kummanikin osapuolten temperamentti ja tarve saada seksuaalista tyydytystä esiin. Seksuaalisen eritahtisuuden onnistunut ratkaisu vaatii kykyä löytää vaihtoehtoja ja kompromisseja. Itsetyydytyksen, käsin tai seksivälineellä hyväilyjen tai suuseksin avulla voidaan tyydyttää aktiivisemman osapuolen tarpeita. Vastatessaan passiivisemman osapuolen aloitteisiin voi aktiivisempi osapuoli tehdä tämän maltilla ja välttää painostamista sekä kiirehtimistä. Passiivisempi osapuoli voi puolestaan osoittaa aktiivisemmalle osapuolelle selvemmin, mistä pitää ja ei pidä sekä sen, että pitää lähestymisestä vaikka aina ei onnistuisi kiihottumaan.

Häpeä, riittämättömyys, itseinho ja arvottomuuden tunne aiheuttaa sulkeutuneisuutta. Tällöin omien tarpeiden, seksuaalisten toiveiden ja fantasioiden ilmaisusta tulee vaikeaa. Kun tunteita ei osata käsitellä parisuhteessa, se näkyy usein seksuaalisena haluttomuutena, kyvyttömyytenä ja orgasmivaikeuksina.

Raskaus vaikuttaa parisuhteen seksuaalisuuteen.

Parisuhteen seksuaalisuuteen voimakkaasti vaikuttava tekijä on raskaus ja lapsen syntymä.
On tavallista, että naisen seksuaalinen halukkuus vähenee alkuraskaudessa. Esimerkiksi rintojen arkuus ja pahoinvointi voivat tehdä rakastelun epämukavaksi. Fyysisten muutosten lisäksi seksuaalisen halukkuuden vähenemisen syinä voivat olla raskauteen liittyvät tunteiden vaihtelut.

Raskaudenaikainen närästys ja ummetus voivat tehdä yhdynnän naiselle epämiellyttäväksi raskauden keskivaiheilla. Myös ulkomuodon muutokset voivat vaikuttaa seksuaaliseen halukkuuteen. Kehon muutosten takia kannattaa kokeilla erilaisia yhdyntäasentoja, jotta rakastelu olisi molemmille osapuolille miellyttävä kokemus.

Raskauden loppuvaiheelle on tyypillistä seksuaalisen aktiivisuuden väheneminen. Se voi johtua sekä rakastelun fyysisestä hankaluudesta että loppuraskauden peloista. Esimerkiksi erilaiset kiputuntemukset sekä tihentynyt virtsaamisen tarve voivat vähentää halua yhdyntään. Osa pareista nauttii kuitenkin yhdynnöistä raskauden loppuun saakka.

Yhdyntä ei ole ainoa tapa saada seksuaalista nautintoa. Raskauden edetessä myös koskettelu, hieronta ja suuseksi ovat hyviä vaihtoehtoja osoittaa rakkautta ja täyttää seksuaalisia haluja. Usein myös pelkkä kumppanin lähellä oleminen antaa parille tyydytyksen tunteen.

Hellä ja eroottinen hieronta rentouttaa, kiihottaa ja lujittaa pariskunnan keskinäistä rakkautta. Hierontaan tulee asennoitua herkin aistein ja avoimin mielin. Molempien yllätykseksi saattaa kehosta löytyä uusia kiihottavia ja eroottisia alueita.

 

Tekstissä käytetyt lähteet:

Apter, D., Väisälä, L. & Kaimola, K. (toim.) 2006. Seksuaalisuus. Helsinki: Duodecim.

http://demo.seco.tkk.fi/tervesuomi/item/nn:183
http://www.vaestoliitto.fi/parisuhde/tietoa_parisuhteesta/

Siirry tästä Kaalimato.com -kauppaan Asiakaspalvelu: Puhelin (ark 9-13) 0400-380566. Noutopiste ja toimisto: Kaalimato.com, Kumitehtaankatu 5 E, 04260 Kerava, Ma-Pe 8.00 - 14.00 Copyright © 2016 Kaalimato.com