Seksi ja terveys

Valveajan eroottiset mielikuvat ovat fantasioita, jotka esiintyvät itsenäisinä, kohteesta riippumattomina unelmina tai liittyvät johonkin todelliseen henkilöön. Fantasiat ilmenevät tyypillisesti itsetyydytksen yhteydessä tai eroottista kumppania ajatellessa. Naisista ja miehistä 95 %:lla on todettu olevan eroottisia fantasioita.

Eroottiset fantasiat voivat toimia seksuaalisen kiihottumisen ja mielihyvän lähteinä, joko ilman fyysistä sukupuolikäyttäytymistä tai masturbaation tai yhdynnän yhteydessä. Virtasen (2001) kirjassa mainitun tutkimuksen (Leitenberg ja Henning, 1995) mukaan fantasioiden avulla voidaan myös hallita vähemmän kiihottavia tai negatiivisia sukupuolitilanteita, jolloin ne toimivat ahdistusta lievittävänä tekijänä. Fantasiat mahdollistavat myös kiellettyjen impulssien ja tabujen käsittelyn, esimerkiksi masturbaation yhteydessä. Fantasia mahdollistaa myös sukupuoliroolien ja orientaation ylittämisen. (Virtanen, 2000.)

Kontula & Haavio-Mannilan (1997) teoksessa Intohimon hetkiä todetaan useiden ihmisten hakevan kiihottumista eri tavoilla kuten pornografisten tuotteiden, mekaanisen ärsytyksen tai fantasioiden avulla.

Seksifantasia voi pohjautua muistoon, olla jotain luettua, nähtyä tai koettua. Seksifantasia on jotain minkä ihminen tekee ajatuksissaan uudestaan kuitenkin eri näkökulmasta. Yksi fantasian tunnusmerkeistä on se, että se ei koskaan täysin muistuta todellisuutta. Fantasian aikana ihminen on aina tietoisessa tilassa. Seksifantasioissa on aina jotain salaista ja yksityistä. Fantasiat voivat olla keino kuvitella itsemme myös sellaisiksi, joita todellisuudessa emme ole. Fantasioissa ihminen on vapaa ikään kuin lentämään vapaana mielikuvamaailmassa. Fantasioissa ihminen voi tuoda ilmi piilossa olevia puoliaan, joita hän ei uskalla tuoda ilmi jokapäiväisessä elämässä.

Fantasioita koskevissa tutkimuksissa on havaittu että, seksuaalisesti aktiivisilla ja tyytyväisillä ihmisillä on enemmän fantasioita kuin seksuaalisesti passiivisemmilla ihmisillä.

ONKO NAISTEN JA MIESTEN FANTASIOIMISESSA EROJA?

Erään tutkimuksen mukaan 46% naisista fantasioi lisätäkseen seksuaalista kiihottumisen tilaa, 22% naisista fantasioi lisätäkseen partnerin viehättävyyttä ja 5% fantasioi poistaakseen ikävää ja yksitoikkoisuutta.

Mitä fantasiat sitten naiselle merkitsevät? Yhdysvaltalaiset tutkijat, Maltzin ja Bossin mukaan naisten fanasiat lisäävät itsetuntoa, viehättävyyttä, kiinnostusta seksiin ja seksuaalista halukkuutta. Ne avustavat orgasmin saantia, tyydyttävät uteliaisuutta, poistavat stressiä ja jännitystä sekä ylläpitävät mukavia muistoja. Fantasiat toimivat myös selviytymiskeinoina huonoista kokemuksista.

Osa ihmisistä, niin naisista kuin miehistäkin, ei hyväksy fantasioitaan. Osa kokee ne hyvin hämmentävinä. Osa ihmisistä haluaa toteuttaa fantasiansa ja osa haluaa pitää ne visusti osana mielikuvitusmaailmaa. Fantasian toteuttaminen ei aina ole yksiselitteistä. Todellisuus ei välttämättä vastaa kiihottavaa ja nautinnollista mielikuvaa. Negatiivisen kokemuksen jälkeen fantasia menettää merkityksensä täysin.

Hämmentäviksi fantasian voi tehdä yksilön itsensä sen ns. ”epänormaaliksi” luokittelu. Seksifantasioissa voi olla erittäin rajujakin ja yksilölle todellisuudesta poikkeavia asioita ja piirteitä. Fantasian syntyminen tilanteessa tai paikassa jota yksilö pitää sopimattomana voi myös luoda hämmennystä ja fantasia voidaan kokea negatiivisena, vaikka se kiihottaakin.

Tutkimusten mukaan itsetyydytyksessä naiset fantasioivat mm. yhdynnästä ystävän tai nykyisen rakastajan kanssa (80%), yhdynnästä täysin vieraan kanssa (21%), osallistumisesta ryhmäseksiin tai sen sivusta seuraamisesta (18%), vietellyksi tulemisesta (28%), kanssakäymisestä johon liittyy voimankäyttö (14%) ja seksistä saman sukupuolen kanssa tai seksin sivusta seuraamisesta (11%).
Naisilla on havaittu olevan noin 15 erilaista teemaa seksifantasioissaan. Niitä nainen voi yhdistellä, lisätä niihin erilaisia aineksia ja/tai valita muutaman suosikin, jotka nähdään useimmiten samanlaisina uudestaan ja uudestaan.

Miehillä eräs seksifantasioiden erityispiirre on niiden spontaanius. Miehen fantasian voi laukaista kadulla kävelevä nainen tai kokoushuoneessa istuva työtoveri. Miesten seksifantasiat kestävät lyhyemmän aikaa kuin naisten seksifantasiat. Miehet fantasioivat myös naisia enemmän seksuaalisesta kanssakäymisestä vieraan henkilön kanssa. Useiden tutkimusten mukaan miehet myös fantasioivat määrällisesti enemmän kuin naiset. Tämä selittyy sillä, että mitä enemmän henkilöllä on testosteronia sitä yleisimpiä fantasiat näillä henkilöillä ovat.

Miesten seksifantasiat keskittyvät naisia enemmän seksuaaliseen toimintaan ja sukupuolielimiin. Miesten fantasiat ovat myös erittäin visuaalisia ja miehet myös kiihottuvat fyysisesti fantasioistaan.
Naisten fantasioissa tunteet ja romantiikka ovat suuremmassa roolissa kuin miesten fantasioissa.
Miehet fantasioivat mm. suuseksistä, siemennesteestä, anaaliseksistä, ryhmäseksistä, S/M.sta, seksistä samaa sukupuolta olevan kanssa, pukeutumisesta naisen vaatteisiin ja naisena olemisesta. Myös fetissit voivat kuulua osaksi seksifantasioita.

Niin naisilla kuin miehilläkin fantasiat ovat yksilöllisiä ja ne voivat vaihdella sukupuolesta ja yksilöstä riippuen suuresti.
Fantasioita ei tarvitse jakaa kenenkään kanssa ja yleisesti ottaen ollaan sitä mieltä, ettei ainakaan sitä herkullisinta fantasiaa kannata paljastaa kenellekään. Fantasiat ovat ihmisen yksinoikeutettu mahdollisuus tehdä seksuaalisuudesta moniulotteisempi, turvallisesti. On myös hyvä muistaa, että fantasioiminen ei ole pettämistä.

 

Tekstissä käytetyt lähteet:

Heusala, K. 2001. Naisen seksuaalisuus. 4. uud. p. Helsinki: Like.

Heusala, K. 2003. Miehen seksuaalisuus. 3. p. Helsinki: Like.

Kontula, O. & Haavio-Mannila, E. (toim.). 1993. Suomalainen Seksi. Tietoa suomalaisten sukupuolielämän muutoksesta. Helsinki: WSOY.

Virtanen, J. 2001. Kliininen Seksologia. Helsinki: WSOY.

 

 

 

 

Siirry tästä Kaalimato.com -kauppaan Asiakaspalvelu: Puhelin (ark 9-13) 0400-380566. Noutopiste ja toimisto: Kaalimato.com, Kumitehtaankatu 5 E, 04260 Kerava, Ma-Pe 8.00 - 14.00 Copyright © 2016 Kaalimato.com